Trend Centar

Gradimo budućnost zajedno


Trend Centar Gradnja je mesto na kome se spajaju ljubav, bezbrižnost i porodične vrednosti. Potrudili smo se da vam ponudimo najkvalitetnije materijale gradnje u svim prostorijama u kojima je svaki detalj pažljivo biran za udobnost vaše porodice. Našu lokaciju izdavaja povoljna pozicija u pogledu osunčanja, prirodni enterijer i odlična infrastrukturna povezanost sa svim planinskim sadržajima.

Više Informacija

O nama


Izgradjene 2 zgrade do sada sa preko 100 apartmana, zajedno sa zadovoljnim mušterijama, čine nas izuzetno ponosnim na naš dosadašnji rad. Kvalitet projekta, lokacija i dizajn jasno su definisali naš stav u poslovanju, a naši zadovoljni kupci garant su uspešnog koncepta i primer odlične saradnje sa pouzdanim investitorom.

Naši dosadašnji projekti

Informacije

1. Dokaz da je stan uknjižen. Dokaz - list nepokretnosti koji izdaje Katastar nepokretnosti u kome stan koji se kupuje treba da je privatna svojina i da nema tereta. Ako je stan uknjižen kao državina stan se ne može prodati jer državina nije u prometu.

2. Pre kupovine stana u izgradnji od prodavca - investitora koji gradi objekat za tržište proveriti sledeće:

Najvažnije je proveriti bonitet investitora i to:
- Da li je parcela na kojoj se gradi uknjižena i na čije ime su izdati lokaciski uslovi.
- Da li investitor poseduje građevinsku dozvolu za izgradnju objekta koja se izdaje na osnovu glavnog projkta.
- Da li poseduje prijavu početka izvođenja radova koja se izdaje pre početka izvođenja radova i nakon regulisanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

3.Proveriti tehničku dokumentaciju na osnovu koje se gradi objekat.

Najsigurnije je kupiti gotov stan u novogradnji koji je uknjižen. Dokaz da je stan uknjižen je list nepokretnosti koji izdaje Katastar nepokretnosti.

Prilikom kupovine novog stana od preduzeća koje je obveznik PDV-a kupac plaća kupoprodajnu cenu sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10% i nije u obavezi da plati i porez na prenos apsolutnih prava.

Ukoliko se kupuje stan od fizičkog lica koje nije obveznik PDV-a , kupac je obavezan da plati porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2,5% od procenjene tržišne vrednosti stana od strane Poreske uprave.

Za kupovinu poslovnog prostora kupac plaća kupoprodajnu cenu sa uračunatim PDV-om u iznosu od 20% i nije u obavezi da plati i porez na prenos apsolutnih prava.

Za kupovinu garažnog mesta kupac plaća kupoprodajnu cenu sa uračunatim PDV-om u iznosu od 20% i nije u obavezi da plati i porez na prenos apsolutnih prava.

Prilikom svake dalje prodaje i prilikom kupovine starog stana plaća se porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2,5% od procenjene tržišne vrednosti stana od trane Poreske uprave.

Za upis prava svojine na nepokretnosti neophodno je popuniti Zahtev za upis i pripremiti sledecu dokumentaciju:

- overen ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
- overena kopija osnove stana sa pregledom površina i naslovna strana projekta

Pripremljenu dokumentaciju potrebno je platiti RAT ( republičku administrativnu taksu) kao i taksu za pružanje usluga RGZ i priložiti original uplatnice uz zahtev.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac stana ili kuće shodno članu 25. Zakona o porezima na imovinu. Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava se uvek u praksi ugovorom prenosi na kupca.

Ugovor o kupoprodaji neporetnosti mogu sačiniti advokat notar ili same stranke pri čemu ugovor mora proći postupak solemnizacije kod javnog beležnika kako bi steklao svojstvo javne isprave. Nagrada javnom beležniku koja se određuje u zavisnosti od vrednosti pravnog posla ili druge radnje, ako drugačije nije utvrđeno u drugim tarifnim brojevima, iznosi:
Vrednost boda iznosi 150 dinara bez PDV-a.

Za overavanje nejavne isprave kada javni beležnik overom daje nejavnoj ispravi pravnu snagu javne isprave (solemnizacija) nagrada se određuje u visini od 60% nagrade.

Lokacija Apartmana


Stambeno-poslovni objekat "VIP BOGIĆ 3" se nalazi u samom srcu Zlatibora, preko puta početne stanice Gold gondole koja prevozi turiste do samog vrha Tornika. Takodje, na samo 50 metara se nalazi skijalište i sankalište Obudojevica. Pijaca je udaljena 40 metara, a jezero na svega 400 metara. Lokacija na kojoj smo smešteni smatra se jednom od najboljih na Zlatiboru.

Pozovite Nas


Ako ste zainteresovani da saznate više o našim apartmanima, cenama i ostalim detaljima, ne oklevajte kontaktirajte nas putem e-maila, telefona i putem socijalnih mreža.

Trend Centar Gradnja
Ulica Miladina Pećinara
31315 Zlatibor
+381 64 811 89 85

© Copyright 2017 Trend-Centar Gradnja